Podcast #37 Unlock FM: Nền kinh tế sáng tạo | Vietcetera
Billboard banner
#37 Unlock FM: Nền kinh tế sáng tạo

16 Thg 06

#37 Unlock FM: Nền kinh tế sáng tạo

Đã sao chép

Unlock FM là một series Podcast về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ rất được mọi người đón nhận . Khó có thể tin rằng podcast này được sản xuất bởi hai bạn trẻ hoàn toàn ngoại đạo với truyền thông. Đó là Quyền, đang làm việc cho Google - London và Vi Anh, đang làm việc cho ngân hàng đầu tư Macquarie - Sydney. Không chỉ vậy, 2 bạn còn sống ở hai múi giờ hoàn toàn khác nhau. Động lực nào đã thúc đẩy 2 bạn bắt tay vào thực hiện và tạo ra được một cộng đồng người nghe ổn định như hiện tại, mời các bạn cùng lắng nghe. Bạn có thể kết nối với unlock fm podcast tại đây nhé: https://beacons.page/unlockfm

NỘI DUNG PODCAST

Unlock FM là một series Podcast về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ rất được mọi người đón nhận.

Khó có thể tin rằng podcast này được sản xuất bởi hai bạn trẻ hoàn toàn ngoại đạo với truyền thông. Đó là Quyền, đang làm việc cho Google - London và Vi Anh, đang làm việc cho ngân hàng đầu tư Macquarie - Sydney. Không chỉ vậy, 2 bạn còn sống ở hai múi giờ hoàn toàn khác nhau.

Động lực nào đã thúc đẩy 2 bạn bắt tay vào thực hiện và tạo ra được một cộng đồng người nghe ổn định như hiện tại, mời các bạn cùng lắng nghe.

Bạn có thể kết nối với unlock fm podcast tại đây nhé: https://beacons.page/unlockfm

Các tập
Mới nhất