Podcast #39 Oddly Normal: Bất thường bình thường | Vietcetera
Billboard banner
#39 Oddly Normal: Bất thường bình thường

23 Thg 06

#39 Oddly Normal: Bất thường bình thường

Đã sao chép

Là một nhóm các bạn trẻ học tập và làm việc trong các nhóm ngành khác nhau nhưng có cùng đam mê podcast và tạo ra những nội dung chất lượng. Oddly Normal mang đến những câu chuyện, quan điểm, ý tưởng có thể khiến chúng ta mở rộng ranh giới bình thường - bất thường của mỗi người.Việc sản xuất nội dung với một đội ngũ có kiến thức đa dạng như vậy sẽ tạo ra nhiều thuận lợi hay gây ra khó khăn? Mời các bạn cùng tìm hiểu cùng host Thùy Minh.

NỘI DUNG PODCAST

Là một nhóm các bạn trẻ học tập và làm việc trong các nhóm ngành khác nhau nhưng có cùng đam mê podcast và tạo ra những nội dung chất lượng. Oddly Normal mang đến những câu chuyện, quan điểm, ý tưởng có thể khiến chúng ta mở rộng ranh giới bình thường - bất thường của mỗi người.

Việc sản xuất nội dung với một đội ngũ có kiến thức đa dạng như vậy sẽ tạo ra nhiều thuận lợi hay gây ra khó khăn? Tương lai nào cho podcast Tiếng Việt trong tương lai? Mời các bạn cùng host Thùy Minh trò chuyện cùng Oddly Normal trong tập 39 podcast Have A Sip hôm nay nhé.

Các tập
Mới nhất