Podcast 500 câu hỏi về cách làm Podcast Vietcetera - #46 | Vietcetera
Billboard banner
500 câu hỏi về cách làm Podcast Vietcetera - #46

14 Thg 08

500 câu hỏi về cách làm Podcast Vietcetera - #46

Đã sao chép

Podcast là gì? Tương lai của podcast tại Việt Nam Podcast, được ghép lại từ 2 từ Ipod và broadcast là cách “tiêu hoá” thông tin thông qua các tệp tin âm thanh có trên các nền tảng số. Xu hướng nghe podcast đã xuất hiện từ rất lâu trong giới truyền thông và sáng tạo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những năm gần đây, việc nghe podcast trở nên nở rộ ở Việt Nam. Tương lai của podcast tại Việt Nam sẽ phát triển như thế nào? Việc làm podcast yêu cầu những yếu tố, kỹ thuật gì? Cùng lắng nghe những chia sẻ của host Thuỳ Minh trong tập Have A Sip này nhé.

NỘI DUNG PODCAST

Podcast là gì? Tương lai của podcast tại Việt Nam

Podcast, được ghép lại từ 2 từ Ipod và broadcast là cách “tiêu hoá” thông tin thông qua các tệp tin âm thanh có trên các nền tảng số. Xu hướng nghe podcast đã xuất hiện từ rất lâu trong giới truyền thông và sáng tạo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những năm gần đây, việc nghe podcast trở nên nở rộ ở Việt Nam.

Tương lai của podcast tại Việt Nam sẽ phát triển như thế nào? Việc làm podcast yêu cầu những yếu tố, kỹ thuật gì?

Cùng lắng nghe những chia sẻ của host Thuỳ Minh trong tập Have A Sip này nhé.

Các tập
Mới nhất