Podcast MC Quốc Khánh: “Đáp đền tiếp nối" trong sáng tạo nội dung - #50 | Vietcetera
Billboard banner
MC Quốc Khánh: “Đáp đền tiếp nối" trong sáng tạo nội dung - #50

17 Thg 09

MC Quốc Khánh: “Đáp đền tiếp nối" trong sáng tạo nội dung - #50

Đã sao chép

MC Quốc Khánh (anh Trần Quốc Khánh) tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Mỹ. Anh là nhà sản xuất và dẫn chương trình hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính ở Việt Nam, tham gia dẫn nhiều chương trình thú vị như “Tôi và Việt Nam”, “Đồng tiền thông minh”, Chuyển động kinh doanh phát sóng trên HTV9… Với vai trò nhà sáng lập và Giám Đốc điều hành KAT Media, góc nhìn của anh về sự thay đổi trong nền công nghiệp truyền thông số là gì? Đâu là các yếu tố quan trọng để dẫn các chương trình có tính chuyên môn cao như tài chính và kinh doanh? Cùng theo dõi tập 50 podcast Have A Sip và khám phá cùng host Thuỳ Minh nhé.

NỘI DUNG PODCAST

MC Quốc Khánh (anh Trần Quốc Khánh) tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Mỹ. Anh là nhà sản xuất và dẫn chương trình hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính ở Việt Nam, tham gia dẫn nhiều chương trình thú vị như “Tôi và Việt Nam”, “Đồng tiền thông minh”, Chuyển động kinh doanh phát sóng trên HTV9…

Với vai trò nhà sáng lập và Giám Đốc điều hành KAT Media, góc nhìn của anh về sự thay đổi trong nền công nghiệp truyền thông số là gì? Đâu là các yếu tố quan trọng để dẫn các chương trình có tính chuyên môn cao như tài chính và kinh doanh? Cùng theo dõi tập 50 podcast Have A Sip và khám phá cùng host Thuỳ Minh nhé.

Các tập
Mới nhất