Podcast M.A.D. | Vietcetera
Billboard banner
Podcast M.A.D.

M.A.D.

Thứ 2 cách tuần

Giới Thiệu

M.A.D. nghĩa là Marketing, Art và Design. Mỗi tập podcast M.A.D sẽ có host Tuân Lê và một khách mời làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề được gửi đến từ thính giả, các bạn trẻ mới vào nghề và các lão làng trong ngành. Đăng bởi: M.A.D [English] M.A.D. stands for Marketing, Art & Design, every show we invite a thought leader in the creative industry to discuss various topics that are submitted to us by the community, young professionals & business leaders.