Podcast David Phạm, Design Lead tại Facebook: Trước khi thiết kế cần vững insight - #18 | Vietcetera
Billboard banner
David Phạm, Design Lead tại Facebook: Trước khi thiết kế cần vững insight - #18

09 Thg 08

David Phạm, Design Lead tại Facebook: Trước khi thiết kế cần vững insight - #18

Đã sao chép

Nếu có dự định ứng tuyển vào Facebook với những vị trí liên quan đến sáng tạo như Art Director hoặc Graphic Designer, ắt hẳn bạn sẽ có cơ hội gặp David Phạm, Design Lead với hơn 8 năm kinh nghiệm tại tập đoàn Facebook. Anh David đã từng làm ở các tập đoàn lớn như TBWA\, RAPP và Citrix với các lĩnh vực liên quan đến sáng tạo, thiết kế và quảng cáo.  Với những kinh nghiệm về quản lý và làm việc ở mảng sáng tạo, anh sẽ đưa ra những góc nhìn thú vị về cách để trụ vững ở một nơi vốn nhiều sự cạnh tranh như ngành công nghiệp quảng cáo cùng với những điều mà người trong “ngành" đang tìm kiếm ở các ứng viên.  Hãy cùng host Tuân Lê trò chuyện với khách mời David Phạm trong tập Podcast MAD lần này nhé.  Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ mad@vietcetera.com. THÔNG TIN TẬP Host: Tuân Lê, Creative Director và Co-founder tại The Lab Saigon Guest: David Phạm, Design Lead tại Facebook Podcast show:  M.A.D.

NỘI DUNG PODCAST

Nếu có dự định ứng tuyển vào Facebook với những vị trí liên quan đến sáng tạo như Art Director hoặc Graphic Designer, ắt hẳn bạn sẽ có cơ hội gặp David Phạm, Design Lead với hơn 8 năm kinh nghiệm tại tập đoàn Facebook. Anh David đã từng làm ở các tập đoàn lớn như TBWA\, RAPP và Citrix với các lĩnh vực liên quan đến sáng tạo, thiết kế và quảng cáo. 

Với những kinh nghiệm về quản lý và làm việc ở mảng sáng tạo, anh sẽ đưa ra những góc nhìn thú vị về cách để trụ vững ở một nơi vốn nhiều sự cạnh tranh như ngành công nghiệp quảng cáo cùng với những điều mà người trong “ngành" đang tìm kiếm ở các ứng viên. 

Hãy cùng host Tuân Lê trò chuyện với khách mời David Phạm trong tập Podcast MAD lần này nhé. 

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ mad@vietcetera.com.

THÔNG TIN TẬP

Host: Tuân Lê, Creative Director và Co-founder tại The Lab Saigon

Guest: David Phạm, Design Lead tại Facebook

Podcast show:  M.A.D.

Các tập
Mới nhất