Podcast Vietnam Innovators (Tiếng Việt) | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Vietnam Innovators (Tiếng Việt)

Vietnam Innovators (Tiếng Việt)

Thứ 5 cách tuần

Giới Thiệu

Mỗi tuần, Vietcetera lại có những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mang theo các nhân tố đổi mới từ công nghệ, tổ chức, quy mô, chiến lược kinh doanh,… Trong mỗi tập podcast Vietnam Innovators (Tiếng Việt), host Miro Nguyễn và khách mời sẽ bàn về những hoạch định trong tương lai, làm sao để xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự của mình theo những cấp độ khác nhau. Đăng bởi: Vietnam Innovators