Nghe Podcast #18 Vỹ Nguyễn, Chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ tại Microsoft Việt Nam: Những hỗ trợ của Microsoft cho Việt Nam | Vietcetera
Billboard banner