Podcast Chuyển đổi số hiệu quả cho các doanh nghiệp SME, Chủ tịch MVV Group Nguyễn Thanh Sơn - #2 | Vietcetera
Billboard banner
Chuyển đổi số hiệu quả cho các doanh nghiệp SME, Chủ tịch MVV Group Nguyễn Thanh Sơn - #2

17 Thg 02

Chuyển đổi số hiệu quả cho các doanh nghiệp SME, Chủ tịch MVV Group Nguyễn Thanh Sơn - #2

Đã sao chép

Là một người trải qua nhiều thành công lẫn thất bại trong hành trình khởi nghiệp và đầu tư liên tục vào hơn 20 doanh nghiệp khác nhau, trong tập Podcast Vietnam Innovators này, ông Nguyễn Thanh Sơn, sẽ trả lời cho câu hỏi tại sao MVV lại đầu tư vào những gì mà tương lai sẽ không cần nữa? Thêm vào đó là cách để các doanh nghiệp SME ở Việt Nam có thể chuyển đổi số hiệu quả và chiến thắng những "con cá mập" là những tập đoàn lớn.Tập Podcast này được mang đến bởi Jio Health Việt Nam.

NỘI DUNG PODCAST

Là một người trải qua nhiều thành công lẫn thất bại trong hành trình khởi nghiệp và đầu tư liên tục vào hơn 20 doanh nghiệp khác nhau, trong tập Podcast Vietnam Innovators này, ông Nguyễn Thanh Sơn, sẽ trả lời cho câu hỏi tại sao MVV lại đầu tư vào những gì mà tương lai sẽ không cần nữa? 

Thêm vào đó là cách để các doanh nghiệp SME ở Việt Nam có thể chuyển đổi số hiệu quả và chiến thắng những "con cá mập" là những tập đoàn lớn.

Tập Podcast này được mang đến bởi Jio Health Việt Nam.

Các tập
Mới nhất