Podcast Minh Beta, Nhà sáng lập Beta Group: Sẵn sàng cho 2021 bùng nổ - #4 | Vietcetera
Billboard banner