Podcast Minh Beta, Nhà sáng lập Beta Group: Sẵn sàng cho 2021 bùng nổ - #4 | Vietcetera
Billboard banner
Minh Beta, Nhà sáng lập Beta Group: Sẵn sàng cho 2021 bùng nổ - #4

17 Thg 03

Minh Beta, Nhà sáng lập Beta Group: Sẵn sàng cho 2021 bùng nổ - #4

Đã sao chép

Bùi Quang Minh (Minh Beta) là Nhà sáng lập nên Beta Group, trong đó có chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinemas với 12 cụm rạp trên toàn quốc, được định giá 1,000 tỷ đồng bởi các quỹ đầu tư uy tín. Trong bối cảnh đại dịch COVID mang tới nhiều khó khăn không thể lường trước, Beta Group vẫn vững vàng bước qua mọi thử thách để tồn tại và tiếp tục phát triển, đồng thời gọi vốn thành công 8 triệu đô ngay trong năm 2020. Bước vào 2021, Beta Group tiếp tục đưa lên bệ phóng của mình 2 dự án kinh doanh mới, thứ nhất là chuỗi căn hộ dịch vụ APLUS và Crimson Business Institute với chương trình Quản Trị Kinh Doanh theo giáo trình từ đại học Harvard, được Việt hoá cho học viên tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cả 3 câu chuyện kinh doanh này trong cuộc đối thoại cùng anh Minh Beta với chương trình Vietnam Innovators.

NỘI DUNG PODCAST

Bùi Quang Minh (Minh Beta) là Nhà sáng lập nên Beta Group, trong đó có chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinemas với 12 cụm rạp trên toàn quốc, được định giá 1,000 tỷ đồng bởi các quỹ đầu tư uy tín. Trong bối cảnh đại dịch COVID mang tới nhiều khó khăn không thể lường trước, Beta Group vẫn vững vàng bước qua mọi thử thách để tồn tại và tiếp tục phát triển, đồng thời gọi vốn thành công 8 triệu đô ngay trong năm 2020.

Bước vào 2021, Beta Group tiếp tục đưa lên bệ phóng của mình 2 dự án kinh doanh mới, thứ nhất là chuỗi căn hộ dịch vụ APLUS và Crimson Business Institute với chương trình Quản Trị Kinh Doanh theo giáo trình từ đại học Harvard, được Việt hoá cho học viên tại Việt Nam.

Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cả 3 câu chuyện kinh doanh này trong cuộc đối thoại cùng anh Minh Beta với chương trình Vietnam Innovators.

Các tập
Mới nhất