Podcast Thị trường nông thôn đang bùng nổ, Khôi Lê - Giám đốc mảng Kinh doanh toàn cầu của Facebook tại Việt Nam - #5 | Vietcetera
Billboard banner
Thị trường nông thôn đang bùng nổ, Khôi Lê - Giám đốc mảng Kinh doanh toàn cầu của Facebook tại Việt Nam - #5

31 Thg 03

Thị trường nông thôn đang bùng nổ, Khôi Lê - Giám đốc mảng Kinh doanh toàn cầu của Facebook tại Việt Nam - #5

Đã sao chép

Nông thôn hiện chiếm 63% dân số, và 60% GDP của cả nước, theo khảo sát gần đây nhất do Group M và Facebook thực hiện, hiện đã có 92% người dân nông thôn sử dụng điện thoại thông minh. Những chuyển đổi này sẽ mang tới những cơ hội gì cho người dân tại nông thôn, cũng như cho các doanh nghiệp tại Việt Nam? Chúng ta sẽ trò chuyện cùng anh Khôi Lê - Giám đốc phụ trách mảng Kinh doanh toàn cầu thị trường Việt Nam, tại Facebook để khám phá thêm về chủ đề này.Tập Podcast này được mang đến bởi Jio Health Việt Nam.

NỘI DUNG PODCAST

Nông thôn hiện chiếm 63% dân số, và 60% GDP của cả nước, theo khảo sát gần đây nhất do Group M và Facebook thực hiện, hiện đã có 92% người dân nông thôn sử dụng điện thoại thông minh. 

Những chuyển đổi này sẽ mang tới những cơ hội gì cho người dân tại nông thôn, cũng như cho các doanh nghiệp tại Việt Nam? Chúng ta sẽ trò chuyện cùng anh Khôi Lê - Giám đốc phụ trách mảng Kinh doanh toàn cầu thị trường Việt Nam, tại Facebook để khám phá thêm về chủ đề này.

Tập Podcast này được mang đến bởi Jio Health Việt Nam.

Các tập
Mới nhất