Podcast Bùi Hải An, Phó Tổng giám đốc Timo: Nỗ lực để giúp khách hàng giàu hơn | Vietcetera
Billboard banner
Bùi Hải An, Phó Tổng giám đốc Timo: Nỗ lực để giúp khách hàng giàu hơn

20 Thg 04

Bùi Hải An, Phó Tổng giám đốc Timo: Nỗ lực để giúp khách hàng giàu hơn

Đã sao chép

[English description below]Thành lập từ năm 2015, Timo định vị là nền tảng ngân hàng số đầu tiên và tiên phong tại Việt Nam. Lấy khách hàng làm trung tâm, Timo vẫn luôn nỗ lực nâng cao trải nghiệm trên ứng dụng của mình cũng như đưa ra nhiều dịch vụ hướng đến sự tiện ích vượt trội.Thời gian gần đây, Timo cho ra mắt sản phẩm “Gói giải pháp quản lý tài chính cá nhân”giúp khách hàng tiết kiệm hiệu quả hơn. Sản phẩm gây được chú ý lớn, lọt vào TOP 10 sản phẩm - dịch vụ tin dùng 2022 của nhóm ngành Ngân hàng - Bảo hiểm và Chứng khoán.Khách mời của Vietnam Innovators tập này chính là anh Bùi Hải An - Phó Tổng giám đốc Ngân Hàng Số Timo. Trong một thị trường Fintech đầy cạnh tranh, làm thế nào để là người dẫn đầu? Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện này với sự dẫn dắt của host Miro Nguyễn.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉteam@vietcetera.com---Established in 2015, Timo positions itself as the first and leading digital banking platform in Vietnam. Putting customers at the center, Timo constantly strives to improve its application experience and provides many services aimed at superior convenience.Recently, Timo has launched the "Personal Finance Management Solution" package to help customers save more effectively. This product has attracted a lot of attention and made it into the TOP 10 trusted products and services in the Banking-Insurance-Securities sector in 2022.The guest of Vietnam Innovators this time is Mr. Bui Hai An - Deputy CEO of Timo Digital Bank. In a competitive Fintech market, how can one lead the way? Let's listen to this conversation led by host Miro Nguyen.Listen to this episode on YouTubeFeel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Thành lập từ năm 2015, Timo định vị là nền tảng ngân hàng số đầu tiên và tiên phong tại Việt Nam. Lấy khách hàng làm trung tâm, Timo vẫn luôn nỗ lực nâng cao trải nghiệm trên ứng dụng của mình cũng như đưa ra nhiều dịch vụ hướng đến sự tiện ích vượt trội.

Thời gian gần đây, Timo cho ra mắt sản phẩm “Gói giải pháp quản lý tài chính cá nhân”giúp khách hàng tiết kiệm hiệu quả hơn. Sản phẩm gây được chú ý lớn, lọt vào TOP 10 sản phẩm - dịch vụ tin dùng 2022 của nhóm ngành Ngân hàng - Bảo hiểm và Chứng khoán.

Khách mời của Vietnam Innovators tập này chính là anh Bùi Hải An - Phó Tổng giám đốc Ngân Hàng Số Timo. Trong một thị trường Fintech đầy cạnh tranh, làm thế nào để là người dẫn đầu? Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện này với sự dẫn dắt của host Miro Nguyễn.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉteam@vietcetera.com

---

Established in 2015, Timo positions itself as the first and leading digital banking platform in Vietnam. Putting customers at the center, Timo constantly strives to improve its application experience and provides many services aimed at superior convenience.

Recently, Timo has launched the "Personal Finance Management Solution" package to help customers save more effectively. This product has attracted a lot of attention and made it into the TOP 10 trusted products and services in the Banking-Insurance-Securities sector in 2022.

The guest of Vietnam Innovators this time is Mr. Bui Hai An - Deputy CEO of Timo Digital Bank. In a competitive Fintech market, how can one lead the way? Let's listen to this conversation led by host Miro Nguyen.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất