Podcast Lao động di cư trong chiến lược kinh doanh bền vững - Lê Thị Bình, National Programme Officer, IOM Vietnam - S4#17 | Vietcetera
Billboard banner
Lao động di cư trong chiến lược kinh doanh bền vững - Lê Thị Bình, National Programme Officer, IOM Vietnam - S4#17

28 Thg 09

Lao động di cư trong chiến lược kinh doanh bền vững - Lê Thị Bình, National Programme Officer, IOM Vietnam - S4#17

Đã sao chép

[English description below]Vietnam Innovators hôm nay chào đón chị Lê Thị Bình, hiện nắm giữ vai trò National Programme Officer của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam.IOM là Tổ chức Di cư quốc tế là cơ quan di cư của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy di cư an toàn, bền vững, bảo vệ người lao động di cư. IOM trực thuộc Liên Hợp Quốc, và từ năm 1987, họ đã có mặt tại Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác với chính phủ nước ta.Lý do nào thúc đẩy lao động di cư? Những khó khăn mà họ phải đối mặt và cách mà doanh nghiệp có giữ chân nhân sự trong bối cảnh khó khăn là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện và thông tin thú vị từ chị Lê Thị Bình và IOM Việt Nam trong tập podcast này.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.comTổ chức Di cư Quốc tế (IOM) là Cơ quan Di cư của Liên hợp quốc, đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy di cư an toàn và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người. IOM bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987.---Today, Vietnam Innovators welcomes Ms. Le Thi Binh, currently serving as the National Programme Officer of the International Organization for Migration (IOM) in Vietnam.IOM is the international migration agency of the United Nations, dedicated to advocating for safe, sustainable migration and safeguarding the rights of migrant workers. IOM operates under the United Nations umbrella, and since 1987, they have been present in Vietnam, working within the framework of the Cooperation Agreement with the Vietnamese government.What drives labor migration? What challenges do migrant workers face, and how can businesses better engage with their workforce in these challenging circumstances? Join us as we explore the compelling stories and insights from Ms. Le Thi Binh and IOM Vietnam in this podcast episode.Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Vietnam Innovators hôm nay chào đón chị Lê Thị Bình, hiện nắm giữ vai trò National Programme Officer của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam.

IOM là Tổ chức Di cư quốc tế là cơ quan di cư của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy di cư an toàn, bền vững, bảo vệ người lao động di cư. IOM trực thuộc Liên Hợp Quốc, và từ năm 1987, họ đã có mặt tại Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác với chính phủ nước ta.

Lý do nào thúc đẩy lao động di cư? Những khó khăn mà họ phải đối mặt và cách mà doanh nghiệp có giữ chân nhân sự trong bối cảnh khó khăn là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện và thông tin thú vị từ chị Lê Thị Bình và IOM Việt Nam trong tập podcast này.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) là Cơ quan Di cư của Liên hợp quốc, đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy di cư an toàn và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người. IOM bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987.

---
Today, Vietnam Innovators welcomes Ms. Le Thi Binh, currently serving as the National Programme Officer of the International Organization for Migration (IOM) in Vietnam.

IOM is the international migration agency of the United Nations, dedicated to advocating for safe, sustainable migration and safeguarding the rights of migrant workers. IOM operates under the United Nations umbrella, and since 1987, they have been present in Vietnam, working within the framework of the Cooperation Agreement with the Vietnamese government.

What drives labor migration? What challenges do migrant workers face, and how can businesses better engage with their workforce in these challenging circumstances? Join us as we explore the compelling stories and insights from Ms. Le Thi Binh and IOM Vietnam in this podcast episode.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Các tập
Mới nhất