Podcast Lĩnh vực công nghệ rất cần lãnh đạo nữ - Ms. Lynn Hoang, Country Head, Binance - S4#27 | Vietcetera
Billboard banner
Lĩnh vực công nghệ rất cần lãnh đạo nữ - Ms. Lynn Hoang, Country Head, Binance - S4#27

07 Thg 12

Lĩnh vực công nghệ rất cần lãnh đạo nữ - Ms. Lynn Hoang, Country Head, Binance - S4#27

Đã sao chép

[English description below]Ms. Lynn Hoàng hiện đang là Country Head của Binance Việt Nam. Chị từng theo học ngành tài chính, kế toán từ Đại học San Francisco và thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Đại học Golden Gate.Gia nhập vào Binance từ 2017, dưới sự chỉ đạo của chị, thị trường Đông Nam Á đã trở thành một trụ cột quan trọng của Binance, đồng thời Việt Nam nổi lên như một trong 10 quốc gia hàng đầu với tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa cao nhất trên thế giới. Nhưng Binance không chỉ là sàn giao dịch, nó còn là hệ sinh thái rộng lớn. Hãy cùng khám phá hệ sinh thái Binance và hành trình của Lynn Hoàng trong lĩnh vực tiền mã hóa này.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---Ms. Lynn Hoang currently serves as the Country Head of Binance Vietnam. She pursued her studies in finance and accounting at the University of San Francisco and earned her Master's in Business Administration from Golden Gate University.Joining Binance in 2017, under her leadership, the Southeast Asian market has become a crucial pillar for Binance, with Vietnam emerging as one of the top 10 countries globally with the highest cryptocurrency ownership rates. Binance is not merely a trading platform; it has evolved into a vast ecosystem. Explore the Binance ecosystem and Lynn Hoang's journey in the cryptocurrency industry.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Ms. Lynn Hoàng hiện đang là Country Head của Binance Việt Nam. Chị từng theo học ngành tài chính, kế toán từ Đại học San Francisco và thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Đại học Golden Gate.

Gia nhập vào Binance từ 2017, dưới sự chỉ đạo của chị, thị trường Đông Nam Á đã trở thành một trụ cột quan trọng của Binance, đồng thời Việt Nam nổi lên như một trong 10 quốc gia hàng đầu với tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa cao nhất trên thế giới. Nhưng Binance không chỉ là sàn giao dịch, nó còn là hệ sinh thái rộng lớn. Hãy cùng khám phá hệ sinh thái Binance và hành trình của Lynn Hoàng trong lĩnh vực tiền mã hóa này.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

Ms. Lynn Hoang currently serves as the Country Head of Binance Vietnam. She pursued her studies in finance and accounting at the University of San Francisco and earned her Master's in Business Administration from Golden Gate University.

Joining Binance in 2017, under her leadership, the Southeast Asian market has become a crucial pillar for Binance, with Vietnam emerging as one of the top 10 countries globally with the highest cryptocurrency ownership rates. Binance is not merely a trading platform; it has evolved into a vast ecosystem. Explore the Binance ecosystem and Lynn Hoang's journey in the cryptocurrency industry.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Các tập
Mới nhất