Podcast S2#9 Vũ Thành Trung, Thành Viên Ban Điều Hành, Giám Đốc Khối Ngân Hàng Số, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB): Làm chủ công nghệ cần sự dũng cảm! | Vietcetera
Billboard banner