Podcast S4#11 Gỡ bỏ định kiến “doanh nghiệp nhà nước”- Ngô Thu Phương, GĐ Phát triển Sản phẩm, VietinBank | Vietcetera
Billboard banner
S4#11 Gỡ bỏ định kiến “doanh nghiệp nhà nước”- Ngô Thu Phương, GĐ Phát triển Sản phẩm, VietinBank

22 Thg 06

S4#11 Gỡ bỏ định kiến “doanh nghiệp nhà nước”- Ngô Thu Phương, GĐ Phát triển Sản phẩm, VietinBank

Đã sao chép

[English description below]Khách mời của Vietnam Innovators tập này là chị Ngô Thu Phương (Director of Product development Center, Retail Division, VietinBank).Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) được ra đời từ năm 1988, với 50% vốn từ nhà nước và 50% vốn tư nhân. Trong ngành tài chính, ngân hàng, VietinBank nằm trong nhóm Big4, là một trong 4 doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất.Là ngân hàng thương mại nhà nước nhà nước, vì thế, VietinBank không thể tránh khỏi những định kiến về một môi trường làm việc quy củ, kỷ luật, không nhiều cơ hội thăng tiến,… Cùng host Miro Nguyễn và chị Ngô Thu Phương “giải oan” cho một trong những doanh nghiệp lọt Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---The guest of Vietnam Innovators this episode is Ms. Ngo Thu Phuong, Director of Product Development Center, Retail Division, VietinBank.Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (VietinBank) was established in 1988, with over 50% of its capital from the state and 50% from private investors. In the financial and banking industry, VietinBank is part of the Big4 group, being one of the four largest and most influential companies.Being a state-owned commercial bank, VietinBank cannot escape the stereotypes of a rigid and disciplined work environment with limited opportunities for career advancement. Alongside host Miro Nguyen, Ms. Ngo Thu Phuong will "dispel the misconceptions" about one of the companies that made it to the Top 100 Best Places to Work in Vietnam in 2022.Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Khách mời của Vietnam Innovators tập này là chị Ngô Thu Phương (Director of Product development Center, Retail Division, VietinBank).

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) được ra đời từ năm 1988, với 50% vốn từ nhà nước và 50% vốn tư nhân. Trong ngành tài chính, ngân hàng, VietinBank nằm trong nhóm Big4, là một trong 4 doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Là ngân hàng thương mại nhà nước nhà nước, vì thế, VietinBank không thể tránh khỏi những định kiến về một môi trường làm việc quy củ, kỷ luật, không nhiều cơ hội thăng tiến,… Cùng host Miro Nguyễn và chị Ngô Thu Phương “giải oan” cho một trong những doanh nghiệp lọt Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

The guest of Vietnam Innovators this episode is Ms. Ngo Thu Phuong, Director of Product Development Center, Retail Division, VietinBank.

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (VietinBank) was established in 1988, with over 50% of its capital from the state and 50% from private investors. In the financial and banking industry, VietinBank is part of the Big4 group, being one of the four largest and most influential companies.

Being a state-owned commercial bank, VietinBank cannot escape the stereotypes of a rigid and disciplined work environment with limited opportunities for career advancement. Alongside host Miro Nguyen, Ms. Ngo Thu Phuong will "dispel the misconceptions" about one of the companies that made it to the Top 100 Best Places to Work in Vietnam in 2022.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Các tập
Mới nhất