Podcast Nhân sự nào cũng cần chăm sóc tinh thần - Đặng Lê Trâm, Head of HR & Strategy, LCV - S4#5 | Vietcetera
Billboard banner
Nhân sự nào cũng cần chăm sóc tinh thần - Đặng Lê Trâm, Head of HR & Strategy, LCV - S4#5

11 Thg 05

Nhân sự nào cũng cần chăm sóc tinh thần - Đặng Lê Trâm, Head of HR & Strategy, LCV - S4#5

Đã sao chép

[English description below]Để phát triển tiềm lực cũng như chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đội ngũ nhân sự, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đã tìm đến khai vấn (Coaching). Khai vấn là phương pháp đặt câu hỏi để người nghe tự mở ra những góc nhìn mới và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Trên thế giới, phương pháp này đã được áp dụng tại nhiều công ty lớn như Burger King, Unilever, Prudential,…Trong tập Vietnam Innovators này, cùng tìm hiểu những điều thú vị của khai vấn. Khách mời của chúng ta là chị Đặng Lê Trâm - Head of HR & Strategy - LCV. Ngoài ra, chị còn là một chuyên gia khai vấn được chứng nhận bởi Liên đoàn khai vấn quốc tế (ICF). Mời bạn cùng nghe với sự dẫn dắt của host Long Nguyễn.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com Cảm ơn LCV đồng hành cùng Vietnam Innovators. Từ 2012, LCV đồng hành cùng hơn 40 doanh nghiệp, đào tạo năng lực Khai vấn và quản trị cảm xúc, phát huy tiềm năng công ty bằng triết lý "Be Strong Inside", khi 1 người thông suốt bên trong, xây dựng nội lực vững vàng, họ mới có thể xuất chúng trong đời sống cá nhân và hỗ trợ đội ngũ.--- To develop the potential and take care of the mental health of their workforce, many businesses and corporations have turned to coaching. Coaching is a method of asking questions to help the listener open up new perspectives and find answers for themselves. This method has been applied in many large companies worldwide such as Burger King, Unilever, and Prudential.In this episode of Vietnam Innovators, let's explore the interesting aspects of coaching with our guest, Ms. Dang Le Tram - Head of HR & Strategy - LCV. In addition, she is also a certified coach by the International Coaching Federation (ICF). Join us to listen to the discussion with our host - Long Nguyen.Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Để phát triển tiềm lực cũng như chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đội ngũ nhân sự, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đã tìm đến khai vấn (Coaching). Khai vấn là phương pháp đặt câu hỏi để người nghe tự mở ra những góc nhìn mới và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Trên thế giới, phương pháp này đã được áp dụng tại nhiều công ty lớn như Burger King, Unilever, Prudential,…

Trong tập Vietnam Innovators này, cùng tìm hiểu những điều thú vị của khai vấn. Khách mời của chúng ta là chị Đặng Lê Trâm - Head of HR & Strategy - LCV. Ngoài ra, chị còn là một chuyên gia khai vấn được chứng nhận bởi Liên đoàn khai vấn quốc tế (ICF). Mời bạn cùng nghe với sự dẫn dắt của host Long Nguyễn.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

Cảm ơn LCV đồng hành cùng Vietnam Innovators.

Từ 2012, LCV đồng hành cùng hơn 40 doanh nghiệp, đào tạo năng lực Khai vấn và quản trị cảm xúc, phát huy tiềm năng công ty bằng triết lý "Be Strong Inside", khi 1 người thông suốt bên trong, xây dựng nội lực vững vàng, họ mới có thể xuất chúng trong đời sống cá nhân và hỗ trợ đội ngũ.

---

To develop the potential and take care of the mental health of their workforce, many businesses and corporations have turned to coaching. Coaching is a method of asking questions to help the listener open up new perspectives and find answers for themselves. This method has been applied in many large companies worldwide such as Burger King, Unilever, and Prudential.

In this episode of Vietnam Innovators, let's explore the interesting aspects of coaching with our guest, Ms. Dang Le Tram - Head of HR & Strategy - LCV. In addition, she is also a certified coach by the International Coaching Federation (ICF). Join us to listen to the discussion with our host - Long Nguyen.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất