Podcast S4#8 Công ty lập ra không phải để vươn lên thành số 1 - Giáp Văn Đại, Founder/ CEO, Nami Foundation | Vietcetera
Billboard banner
S4#8 Công ty lập ra không phải để vươn lên thành số 1 - Giáp Văn Đại, Founder/ CEO, Nami Foundation

31 Thg 05

S4#8 Công ty lập ra không phải để vươn lên thành số 1 - Giáp Văn Đại, Founder/ CEO, Nami Foundation

Đã sao chép

[English description below]Sau 7 năm kể từ khi thành lập, Nami Foundation (tiền thân là Nami Corp) đã trở thành một trong những tổ chức tiên phong trong lĩnh vực Fintech. Giáp Văn Đại, CEO của Nami Foundation, cũng là một gương mặt quen thuộc và được đánh giá cao trong cộng đồng blockchain và crypto tại Việt Nam.Một startup làm thế nào để tồn tại qua những giai đoạn khó khăn để phát triển bền vững? Sau khi ra trường, ta nên đầu quân cho các công ty để học hỏi hay tự mình khởi nghiệp? Cùng tìm hiểu với Vietnam Innovators thông qua cuộc trò chuyện giữa host Miro Nguyễn và anh Giáp Văn Đại (Founder/ CEO, Nami Foundation).Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---After 7 years since its establishment, Nami Foundation (formerly known as Nami Corp) has become one of the pioneering organizations in the field of Fintech. Giap Van Dai, CEO of Nami Foundation, is also a familiar and highly regarded figure in the blockchain and crypto community in Vietnam.How does a startup survive through challenging stages and achieve sustainable development? Should one join established companies to learn or embark on an entrepreneurial journey independently after graduation? Let's explore these questions with Vietnam Innovators in a conversation between host Miro Nguyen and Giap Van Dai (Founder/CEO, Nami Foundation).Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com#vietnam_innovators #nami #namifoundation #dainami

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Sau 7 năm kể từ khi thành lập, Nami Foundation (tiền thân là Nami Corp) đã trở thành một trong những tổ chức tiên phong trong lĩnh vực Fintech. Giáp Văn Đại, CEO của Nami Foundation, cũng là một gương mặt quen thuộc và được đánh giá cao trong cộng đồng blockchain và crypto tại Việt Nam.

Một startup làm thế nào để tồn tại qua những giai đoạn khó khăn để phát triển bền vững? Sau khi ra trường, ta nên đầu quân cho các công ty để học hỏi hay tự mình khởi nghiệp? Cùng tìm hiểu với Vietnam Innovators thông qua cuộc trò chuyện giữa host Miro Nguyễn và anh Giáp Văn Đại (Founder/ CEO, Nami Foundation).

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com
---

After 7 years since its establishment, Nami Foundation (formerly known as Nami Corp) has become one of the pioneering organizations in the field of Fintech. Giap Van Dai, CEO of Nami Foundation, is also a familiar and highly regarded figure in the blockchain and crypto community in Vietnam.

How does a startup survive through challenging stages and achieve sustainable development? Should one join established companies to learn or embark on an entrepreneurial journey independently after graduation? Let's explore these questions with Vietnam Innovators in a conversation between host Miro Nguyen and Giap Van Dai (Founder/CEO, Nami Foundation).

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

#vietnam_innovators #nami #namifoundation #dainami

Các tập
Mới nhất