Podcast Trần Yênly, Fouder & CEO Etík Academy: Nghi thức giao tiếp - Kỹ năng cần có để hội nhập toàn cầu - S4#1 | Vietcetera
Billboard banner
Trần Yênly, Fouder & CEO Etík Academy: Nghi thức giao tiếp - Kỹ năng cần có để hội nhập toàn cầu - S4#1

05 Thg 04

Trần Yênly, Fouder & CEO Etík Academy: Nghi thức giao tiếp - Kỹ năng cần có để hội nhập toàn cầu - S4#1

Đã sao chép

[English description below]Trần Yênly là nhà sáng lập học viện nghi thức đầu tiên tại Việt Nam mang tên Etík Academy. Học viện được thành lập vào năm 2016, với mục đích ban đầu là chuẩn bị hành trang cho du học sinh để họ nhanh chóng hòa nhập vào nền văn hóa mới. Cho đến nay, Etík Academy đã tạo ra môi trường học tập nghi thức giao tiếp ứng xử không những cho học sinh mà còn cho các vị lãnh đạo doanh nghiệp, phu nhân, trí thức trẻ. Cùng giải mã xem quy tắc nghi thức giao tiếp chuẩn quốc tế là gì? Và giao tiếp tinh tế quan trọng đến thế nào? Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa host Miro Nguyễn và chị Trần Yênly thông qua podcast Vietnam Innovators nhé! Disclaimer: Để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và mang đến nhiều thông tin nhất cho khán giả, tập podcast này, trong một số đoạn, có sử dụng nhiều tiếng Anh. Xem phiên bản video trên YouTube Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com. Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com ---Trần Yênly is the founder of the first international Etiquette Cross Cultural Communication academy in Vietnam named Etík Academy. The academy was established in 2016 with the initial purpose of preparing study-abroad students to quickly integrate into new cultures. To this day, Etík Academy has created an etiquette learning environment for not only students but also business leaders, spouses, and young intellectuals.Let's decode what international etiquette communication rules are and how important refined communication is. Tune in to the conversation between host Miro Nguyen and Trần Yênly through the Vietnam Innovators podcast!Disclaimer: To make the conversation as natural and informative as possible for the audience, this podcast episode uses a significant amount of English in some parts.Check out the video version on YouTubeIf you have any comments, feedback, or collaboration inquiries, please email team@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]
Trần Yênly là nhà sáng lập học viện nghi thức đầu tiên tại Việt Nam mang tên Etík Academy. Học viện được thành lập vào năm 2016, với mục đích ban đầu là chuẩn bị hành trang cho du học sinh để họ nhanh chóng hòa nhập vào nền văn hóa mới. Cho đến nay, Etík Academy đã tạo ra môi trường học tập nghi thức giao tiếp ứng xử không những cho học sinh mà còn cho các vị lãnh đạo doanh nghiệp, phu nhân, trí thức trẻ.

Cùng giải mã xem quy tắc nghi thức giao tiếp chuẩn quốc tế là gì? Và giao tiếp tinh tế quan trọng đến thế nào? Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa host Miro Nguyễn và chị Trần Yênly thông qua podcast Vietnam Innovators nhé!

Disclaimer: Để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và mang đến nhiều thông tin nhất cho khán giả, tập podcast này, trong một số đoạn, có sử dụng nhiều tiếng Anh.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

Trần Yênly is the founder of the first international Etiquette Cross Cultural Communication academy in Vietnam named Etík Academy. The academy was established in 2016 with the initial purpose of preparing study-abroad students to quickly integrate into new cultures. To this day, Etík Academy has created an etiquette learning environment for not only students but also business leaders, spouses, and young intellectuals.

Let's decode what international etiquette communication rules are and how important refined communication is. Tune in to the conversation between host Miro Nguyen and Trần Yênly through the Vietnam Innovators podcast!

Disclaimer: To make the conversation as natural and informative as possible for the audience, this podcast episode uses a significant amount of English in some parts.

Check out the video version on YouTube
If you have any comments, feedback, or collaboration inquiries, please email team@vietcetera.com.

Các tập
Mới nhất