Podcast Tái định nghĩa cách làm thương hiệu khách sạn - Pong Boripat Louichareon, Managing Director, Standard Asia - S4#22 | Vietcetera
Billboard banner
Tái định nghĩa cách làm thương hiệu khách sạn - Pong Boripat Louichareon, Managing Director, Standard Asia - S4#22

22 Thg 08

Tái định nghĩa cách làm thương hiệu khách sạn - Pong Boripat Louichareon, Managing Director, Standard Asia - S4#22

Đã sao chép

[English description below]Tuần này tại Vietnam Innovators, hãy cùng Vietcetera chào đón và lắng nghe chia sẻ của khách mời Pong Boripat Louichareon, Managing Director tại Standard Asia. Trong cuộc trò chuyện này, Pong Boripat chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc điều hành và xây dựng chiến lược cho thương hiệu khách sạn Standard Asia một cách độc đáo và đầy sáng tạo.Khám phá cách Pong và đội ngũ lãnh đạo của Standard International đã tái định nghĩa ngành du lịch bằng các chiến lược sáng tạo của thương hiệu, cách họ tạo ra những trải nghiệm khách sạn đáng nhớ thông qua các concepts độc đáo và sức mạnh của “storytelling” qua từng dự án. Trong tập này, Pong cũng mang đến những lời khuyên quý giá cho những người khởi nghiệp và chuyên gia trong ngành cũng như quan điểm của mình về việc định hướng trong bối cảnh thị trường du lịch thay đổi liên tục.Mời bạn cùng lắng nghe.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---Join us for an inspiring episode of Vietnam Innovators as we sit down with Pong Boripat Louichareon, the Managing Director of Standard Asia. In this captivating conversation, Pong shares his experience in running and paving the strategy for the hotel brand Standard Asia in a unique and innovative way.Discover how Pong, a visionary leader, has redefined the hospitality industry by challenging traditional norms and embracing creative strategies at Standard Asia. Gain insights into their approach of crafting unforgettable hotel experiences through cutting-edge concepts and the power of storytelling. Throughout this episode, Pong offers valuable advice for aspiring entrepreneurs and industry professionals, sharing his thoughts on navigating the ever-changing landscape of the hospitality market.Tune in to this episode of Vietnam Innovators and join host Hao Tran on a journey of reimagining hotel brands and shaping the future of hospitality.Listen to this episode on YouTubeAnd explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Tuần này tại Vietnam Innovators, hãy cùng Vietcetera chào đón và lắng nghe chia sẻ của khách mời Pong Boripat Louichareon, Managing Director tại Standard Asia. Trong cuộc trò chuyện này, Pong Boripat chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc điều hành và xây dựng chiến lược cho thương hiệu khách sạn Standard Asia một cách độc đáo và đầy sáng tạo.

Khám phá cách Pong và đội ngũ lãnh đạo của Standard International đã tái định nghĩa ngành du lịch bằng các chiến lược sáng tạo của thương hiệu, cách họ tạo ra những trải nghiệm khách sạn đáng nhớ thông qua các concepts độc đáo và sức mạnh của “storytelling” qua từng dự án. Trong tập này, Pong cũng mang đến những lời khuyên quý giá cho những người khởi nghiệp và chuyên gia trong ngành cũng như quan điểm của mình về việc định hướng trong bối cảnh thị trường du lịch thay đổi liên tục.

Mời bạn cùng lắng nghe.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

Join us for an inspiring episode of Vietnam Innovators as we sit down with Pong Boripat Louichareon, the Managing Director of Standard Asia. In this captivating conversation, Pong shares his experience in running and paving the strategy for the hotel brand Standard Asia in a unique and innovative way.

Discover how Pong, a visionary leader, has redefined the hospitality industry by challenging traditional norms and embracing creative strategies at Standard Asia. Gain insights into their approach of crafting unforgettable hotel experiences through cutting-edge concepts and the power of storytelling. Throughout this episode, Pong offers valuable advice for aspiring entrepreneurs and industry professionals, sharing his thoughts on navigating the ever-changing landscape of the hospitality market.

Tune in to this episode of Vietnam Innovators and join host Hao Tran on a journey of reimagining hotel brands and shaping the future of hospitality.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất