Podcast S3#4 Vòng tròn riêng tư - Xuân Đan (Binz) | Vietcetera
Billboard banner
S3#4 Vòng tròn riêng tư - Xuân Đan (Binz)

22 Thg 10

S3#4 Vòng tròn riêng tư - Xuân Đan (Binz)

Đã sao chép

Khi chỉ có ta, tất cả khoảng không đều thuộc riêng về mình, nhưng khi có người cạnh bên, khoảng không ấy được chia sẻ cho cả họ. Những niềm vui, nỗi buồn, những sự kiện trong cuộc sống bỗng lại trở thành câu chuyện chung. Nhưng đó chưa bao giờ là chuyện đơn giản.Tình yêu là hành trình phức tạp của việc hiểu rõ và tôn trọng không gian của đối phương. Cách chúng ta quản lý cái chung và cái riêng trong mối quan hệ luôn thách thức nhưng cũng là cơ hội để xây dựng sự hiểu biết, tạo ra sự kết nối sâu sắc.Cùng lắng nghe câu chuyện “vòng tròn riêng tư” trong podcast Yêu Lành với host Thùy Minh và Binz.Đừng quên có thể xem bản video của podcast này tại: YouTubeYêu thích tập podcast này, bạn có thể donate tại:● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietceteraNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

Khi chỉ có ta, tất cả khoảng không đều thuộc riêng về mình, nhưng khi có người cạnh bên, khoảng không ấy được chia sẻ cho cả họ. Những niềm vui, nỗi buồn, những sự kiện trong cuộc sống bỗng lại trở thành câu chuyện chung. Nhưng đó chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Tình yêu là hành trình phức tạp của việc hiểu rõ và tôn trọng không gian của đối phương. Cách chúng ta quản lý cái chung và cái riêng trong mối quan hệ luôn thách thức nhưng cũng là cơ hội để xây dựng sự hiểu biết, tạo ra sự kết nối sâu sắc.

Cùng lắng nghe câu chuyện “vòng tròn riêng tư” trong podcast Yêu Lành với host Thùy Minh và Binz.

Đừng quên có thể xem bản video của podcast này tại: YouTube

Yêu thích tập podcast này, bạn có thể donate tại:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

Các tập
Mới nhất