Stone Brewing Company và lịch sử hình thành của bia thủ công | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Stone Brewing Company và lịch sử hình thành của bia thủ công

Được thành lập năm 1996, Stone Brewing Company là nhà máy bia lớn nhất miền Nam California, và đồng thời cũng là nhà máy bia thủ công lớn thứ 8 Hoa Kỳ. Ngày nay, bia của Stone Brewing có mặt ở hầu hết các bang ở Mỹ, Thượng Hải và gần đây nhất là Việt Nam.

Editor's Pick