#Linh Thai | Vietcetera
Billboard banner

#Linh Thai

How I Manage: Linh Thái và những chiến lược thập kỷ

Lãnh Đạo

How I Manage: Linh Thái và những chiến lược thập kỷ

Trong vai trò một nhà đầu tư chiến lược, Linh Thái sử dụng kỹ năng và kiến thức tích lũy qua hai thập kỷ để gặt hái hàng loạt thành công. Ngày nay, chị đồng thời là nữ giám khảo duy nhất của chương trình truyền hình khởi nghiệp Shark Tank Việt Nam. Chúng tôi tìm đến Shark Linh Thái để nghe chị chia sẻ những bài học về cuộc sống và lãnh đạo.

Cao Miêu
Cao Miêu

26 Thg 04