Tại sao Đông Nam Á và Việt Nam là “miền đất hứa” của thời trang thế giới? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tại sao Đông Nam Á và Việt Nam là “miền đất hứa” của thời trang thế giới?

Tốc độ phát triển vũ bão của thương mại điện tử, nhu cầu mua sắm mặt hàng thời trang tăng mạnh cùng nền tảng dân số trẻ đã biến Đông Nam Á, cũng như Việt Nam, trở thành “miền đất hứa” cho những nhãn hiệu thời trang.