Tại sao nhờ vả là một cách kết bạn hiệu quả? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tại sao nhờ vả là một cách kết bạn hiệu quả?

Biến thù thành bạn bằng cách nhờ vả! Xem thử vì sao Benjamin Franklin - nhà ngoại giao hàng đầu lập nên nước Mỹ - lại có phương pháp ngược đời vậy nhé.