Thái Mỹ Phương và hành trình trở thành Tamypu | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Thái Mỹ Phương và hành trình trở thành Tamypu

Không chỉ là tác giả của các bức tranh minh hoạ nổi tiếng, Thái Mỹ Phương (Tamypu) còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích nghệ thuật tại Việt Nam.