Thay đổi để bứt phá: Gojek tái định vị thương hiệu tại Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Thay đổi để bứt phá: Gojek tái định vị thương hiệu tại Việt Nam

Anh Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc Quốc gia của Gojek Việt Nam chia sẻ hành trình của Gojek cũng như lý do đằng sau công cuộc thay đổi thương hiệu này.

Phùng Tuấn Đức - Tổng Giám đốc Quốc gia của Gojek Việt Nam. | Nguồn: Dũng Lê cho Vietcetera

Editor's Pick