Thời trang bền vững - Phần 3: Những ứng dụng thực tiễn từ Metiseko | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Thời trang bền vững - Phần 3: Những ứng dụng thực tiễn từ Metiseko

Sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của người tiêu dùng khiến cho các doanh nghiệp ngày càng phải tăng tốc trong việc đưa ra các giải pháp “xanh", cả về sản phẩm lẫn quy trình sản xuất. Cùng chúng tôi tìm hiểu về những ứng dụng thực tiễn đến từ thương hiệu thời trang bền vững Metiseko.