Trang cá nhân của Carol Peiffer tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Carol Peiffer
Expert

Carol Peiffer

Carol Peiffer là một giáo viên dạy nghệ thuật tại một trường công lập và hiện đã về hưu.

Cô Carol Peiffer học ngành sư phạm nghệ thuật, và từng là tình nguyện viên của Tổ chức Hoà Bình (Peace Corps) của chính phủ Mỹ. Cô là Top Writer trên Quora vào năm 2018, và tới nay cô vẫn tích cực đóng góp rất nhiều kiến thức và ý kiến liên quan đến nghệ thuật, hội hoạ, lịch sử nghệ thuật trên nền tảng này. Để tìm hiểu thêm về tác giả:

Quora của Carol Peiffer: https://www.quora.com/profile/Carol-Peiffer