Trang cá nhân của Hồ Quốc Tuấn tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Hồ Quốc Tuấn
Expert

Hồ Quốc Tuấn

TS. Hồ Quốc Tuấn là giảng viên đồng thời là Giám Đốc chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán của Đại học Bristol, Vương quốc Anh. 

Chuyên môn chính của anh là về chiến lược đầu tư, hệ thống thông tin trên thị trường tài chính và ứng dụng công nghệ vào phân tích đầu tư. Từ tháng 7 đến tháng 10/2021 anh Tuấn còn là ...