Trang cá nhân của Hùng Nguyễn tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Hùng Nguyễn
Contributor

Hùng Nguyễn

websitefacebook

Hùng Nguyễn hoạt động trong lĩnh vực brand & marketing từ năm 2013, đến nay anh đã có các case study thành công trong các lĩnh vực entertainment, nightlife, f&b, beauty.

Hùng Nguyễn hoạt động trong lĩnh vực brand & marketing từ năm 2013, đến nay anh đã có các case study thành công trong các lĩnh vực entertainment, nightlife, f&b, beauty.

Anh hiện đang là cố vấn truyền thông cho Space Speaker Group.

Đã và đang cộng tác với 1900 Club, Karik, Ngô...