Giải mã PinkBoy 021 - Binz: Màu hồng, music marketing và thời điểm "chốt đơn" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Giải mã PinkBoy 021 - Binz: Màu hồng, music marketing và thời điểm "chốt đơn"

Hãy thử giải mã PinkBoy-021 dưới góc độ brand marketing.

Binz đã trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất ngành giải trí Việt Nam. | Nguồn: Binz Da Poet