Trang cá nhân của Jackie tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Jackie
Writer

Jackie

Tấm chiếu mới trong làng viết và lách về các chủ đề kinh tế, lối sống và giáo dục.

Ngoài kia còn nhiều lối sống và làm kinh tế khác thay vì chạy theo số đông của văn hóa tiêu dùng và kinh tế tư bản, vậy nên mình viết về chúng để bạn có góc nhìn toàn diện về...