Trang cá nhân của Michael Barnard tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Michael Barnard
Expert

Michael Barnard

Michael Barnard là giám đốc chiến lược ở công ty TFIE Strategy Inc, là nhà đồng sáng lập của công ty, Distnc Technologies, và là một giám sát hội đồng và tư vấn chiến lược cho công ty Agora Energy Technologies. 

https://www.linkedin.com/in/michael-barnard-42446/?originalSubdomain=caLà một tư vấn chiến lược công và là doanh nhân cấp cao (C-level), tôi đã đã làm việc với nhiều công ty, startup, và nhà đầu tư. Ông có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ sạch, hệ thống y tế tự động hoá, và chuyển đổi công nghệ phức tạp.  

Ngoài ra, ông cũng thường xuyên đăng những bài viết về chủ đề phát triển đổi mới, kinh doanh, công nghệ,... Bài nghiên cứu về công nghệ và chính sách low-carbon (https://future.cleantechnica.com/reports/chevrons-fig-leaf-a-case-study-of-carbon-engineerings-direct-air-capture-plan/) đã được đăng trên Forbes, Quartz và trang web Leonardo di Caprio Foundation. Các bài nghiên cứu của ông cũng thường xuyên được đưa vào tài liệu học.

Để tìm hiểu thêm về tác giả, tham khảo: 
Quora: https://www.quora.com/profile/Michael-Barnard-14
Twitter: https://twitter.com/mbarnardca
Linkedln: https://www.linkedin.com/in/michael-barnard-42446/?originalSubdomain=ca