Trang cá nhân của My Đoàn tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
My Đoàn
Writer

My Đoàn

website

Mình là Digital Marketer có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Digital Marketing. 

Mình từng làm ở agency quảng cáo Dentsu, mới nhất là tại Generali Việt Nam và sắp tới sẽ du học thạc sĩ ngành Digital Innovation tại Ireland.
Mình viết về về du lịch, du học và những trải nghiệm của bản thân trên con đường t...