Trang cá nhân của Nguyễn Minh Tuấn tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Nguyễn Minh Tuấn
Contributor

Nguyễn Minh Tuấn

websitefacebook

Chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn là Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), CEO của AFA Capital.

Chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn là Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), CEO của AFA Capital. Anh Tuấn đồng thời là nhà sáng lập của TOPI, nền tảng hỗ trợ đầu tư và quản l&...