Trang cá nhân của Paolo Bui tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Paolo Bui
Writer

Paolo Bui

Paolo Bui (Bùi Chí Thiện) là một người thích tìm hiểu về nguyên nhân của việc con người gán ý nghĩa cho những sự vật, hiện tượng và cách thức mà những câu chuyện được kiến tạo. Hiện tại, Thiện đang ở Sài Gòn và lần mò về những câu chuyện trong quá khứ.