Trang cá nhân của Phủ Phê tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Phủ Phê
Contributor

Phủ Phê

Alter ego của C.M. 

Chủ biên series Cởi Mở, Bóc Term, Tóm Lại Là. Luôn phải ngủ 15 phút buổi trưa. Rất có thể đang cho mèo ăn trong khi bạn đọc những dòng này.