fbview Trang cá nhân của Phúc Nguyễn tại Vietcetera | Vietcetera
Phúc Nguyễn

Writer

Phúc Nguyễn

Kinh nghiệm hoạt động trong ngành F&B 6 năm.

Bắt đầu viết những bài đầu tiên từ năm 2021.
Phong cách viết: về những vấn đề xã hội, về tư tưởng có xu hướng gìn giữ những giá trị truyền thống.
"Tôi viết, khi tôi bị tôi thôi thúc phải viết cho mọi người".<...

Xem thêm
TẤT CẢ BÀI VIẾT

Về những người viết, mục đích viết, và thái độ viết

Hãy khiêm tốn, lịch sự, và nhã nhặn, cầu thị khi viết. Đừng mạt sát ai, đừng cạnh khóe ai, đừng chạm tự ái của ai.

Nhìn nhận thế nào về quyền động vật

Nên đối xử với các loại động vật nói chung như thế nào?