Trang cá nhân của Tất Đạt tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
 Tất Đạt
Writer

Tất Đạt

Là một người nghèo tiêu biểu ở Việt Nam, Tất Đạt có sở thích theo đuổi các chứng chỉ để nâng tầm bản thân.

Là một người nghèo tiêu biểu ở Việt Nam, Tất Đạt có sở thích theo đuổi các chứng chỉ để nâng tầm bản thân. Anh đang nắm giữ chứng chỉ IELTS 7.5, VSTEP 9.0, HSK 6, HSKK CC, bằng học sinh giỏi quốc gia được thành phố Hải Phòng cho lên TV. Hiện Tất Đạt là cử nhân Giỏi đang đi kiếm bằng Thạc sĩ.