Trang cá nhân của Tuấn Mon tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Tuấn Mon
Contributor

Tuấn Mon

Blogger tại Many One Percents

Một ESTJ làm việc trong ngành công nghệ đồng thời cũng làm một người yêu viết. Mục tiêu “tối thượng” Tuấn hướng tới chính là tối ưu năng suất của con người bằng cách đem công nghệ tới gần cuộc sống.