‘Thưa Mẹ Con Đi’ - Hành trình tìm kiếm sự chấp nhận, cảm thông và hạnh phúc của Văn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

‘Thưa Mẹ Con Đi’ - Hành trình tìm kiếm sự chấp nhận, cảm thông và hạnh phúc của Văn

Vietcetera đã có một buổi gặp mặt với Lãnh Thanh, diễn viên đóng vai Văn trong Thưa Mẹ Con Đi để hiểu thêm về hành trình Văn đi tìm kiếm sự chấp nhận từ gia đình cũng như là sự thay đổi của cá nhân anh sau khi đóng máy với tư cách là một diễn viên.

Editor's Pick