Tiểu Sương: “Thành công của mình là trẻ con tự hiểu được lời dặn trong tranh” | Vietcetera
Billboard banner

Tiểu Sương: “Thành công của mình là trẻ con tự hiểu được lời dặn trong tranh”

Vẻ trong trẻo, tốt bụng và ngố luôn hiện diện trong các bức vẽ của Tiểu Sương.

Tiểu Sương: “Thành công của mình là trẻ con tự hiểu được lời dặn trong tranh”

Minh hoạ trong cuốn “Lên cao nào” của tổ chức Room to Read Vietnam, NXB Văn học, tác giả Trịnh Hà Giang

Cái tên 88metco trên Instagram của Tiểu Sương là một cái tên gây tò mò. Bạn kể cái tên này bắt nguồn từ một buổi nói chuyện với một người bạn. Lúc ấy phiên bản dài hơn của 88metco là “Trong lòng túi 88 mét cỏ xanh”. 

“Một cái tên vô nghĩa nhưng mình vẫn chọn và rút ngắn lại vì nó gắn liền với kỉ niệm”, Tiểu Sương nói về cái tên đặc biệt này.

Tiểu Sương là một họa sĩ minh họa sách tranh tại Sài Gòn. Bạn thường vẽ con nít, gia đình, cây cối, cảm xúc và những thứ rất đỗi bình thường bạn được quan sát trong cuộc sống.