Hí Hoáy | Vietcetera
Billboard banner
Hí Hoáy

Hí Hoáy

"Hí Hoáy" by Vietcetera là một dự án hợp tác cùng 12 hoạ sĩ minh hoạ để hiện thực hoá hình tượng Vietcetera trong trí tưởng tượng của độc giả.