Tổng quát viên: Xu hướng sự nghiệp sẽ thống trị trong 5 năm tới | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tổng quát viên: Xu hướng sự nghiệp sẽ thống trị trong 5 năm tới

Tổng quát viên: Xu hướng sự nghiệp sẽ thống trị trong 5 năm tới

Tổng quát viên (generalist) là một khái niệm khá mới ở Việt Nam. Vai trò này là gì và tại sao để có sự nghiệp thành công bạn nên lưu tâm đến xu hướng này?

Nguồn: Pexels

QUẢNG CÁO
Yêu thích