Triển lãm 'Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng': Lưu trữ những câu chuyện khởi nguồn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Triển lãm 'Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng': Lưu trữ những câu chuyện khởi nguồn

“Lĩnh Nam" được lấy cảm hứng từ cuốn "Lĩnh Nam chích quái" — tập hợp các truyền thuyết và những tích truyện dân gian Việt Nam và cũng là chủ đề chính của bộ ảnh.

Nguồn: Lĩnh Nam