Trong việc tự kỷ luật, dựa vào ý chí thôi thì chưa đủ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Trong việc tự kỷ luật, dựa vào ý chí thôi thì chưa đủ

Trong việc tự kỷ luật, dựa vào ý chí thôi thì chưa đủ

Chúng ta tin rằng cách rèn kỷ luật bản thân thành công là dựa vào một ý chí kiên cường. Nhưng Mark Manson lại nghĩ khác về cách ta tiếp cận việc tự kỷ luật.

Nguồn: Shutterstock

Yêu thích