Trong xe của một anh tài xế chạy Tết | Vietcetera

Trong xe của một anh tài xế chạy Tết

Nghĩ về em, nghĩ về mẹ...

Tan Chay 37

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Trong xe của một anh tài xế chạy Tết

"Nghĩ về em, anh vững vàng tay lái
Nghĩ về mẹ, anh nhè nhẹ chân ga
Hãy cố gắng khi ta còn đủ sức
Cuộc đời luôn thử thách Người Thành Công"

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.