Ngọn gió tự do KAZE - Phong cách lãnh đạo thúc đẩy tính sáng tạo | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ngọn gió tự do KAZE - Phong cách lãnh đạo thúc đẩy tính sáng tạo

Trò chuyện với chị Fong-Chan và anh Việt Khoa - Giám đốc Điều hành, để cùng họ trao đổi về cuộc sống thường nhật tại văn phòng KAZE, những cột mốc đáng nhớ của công ty, cũng như tầm quan trọng của việc chuyển động không ngừng trong kinh doanh. 

Nguồn: KAZE

Editor's Pick