UNICEF Việt Nam biến xe máy thành “thùng rác” công cộng | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

UNICEF Việt Nam biến xe máy thành “thùng rác” công cộng

Chiến dịch MôTô Thùng sử dụng số lượng lớn xe máy để giảm thiểu rác thải ở thành phố đông dân nhất Việt Nam.

Nguồn: Happiness Saigon

Editor's Pick